Pressmeddelanden

To read our English press releases, please click here.

13 jun, 2024 00:28
Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil (qred.com.br), en del av Webrocks affärsområde Brazil Finance Group, uppnådde under maj...
Läs mer »
12 jun, 2024 20:59
Regulatory
Webrock Ventures AB (”Webrock”) har idag undertecknat ett erbjudande om att delta i ett aktieutbyte, vilket gör det möjligt för...
Läs mer »
23 maj, 2024 15:44
Regulatory
Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, har idag hållit årsstämma. Årsstämman i Webrock Ventures AB fattade bland annat följande...
Läs mer »
26 apr, 2024 14:45
Regulatory
Webrock Ventures AB publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande...
Läs mer »
18 apr, 2024 14:30
Regulatory
Aktieägarna i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2024 klockan 15.00 hos Advokatfirman...
Läs mer »
05 mar, 2024 18:05
Regulatory
Pareto Securities AB (”Pareto Securities”), i sin roll som stabiliseringsmanager, meddelar att övertilldelningsoptionen utnyttjats avseende...
Läs mer »
05 mar, 2024 17:57
Stockholm/São Paulo, 5 mars 2024: Webrock Ventures portföljbolag FinanZero (finanzero.com.br), Brasiliens största marknadsplats för...
Läs mer »
13 feb, 2024 18:45
Regulatory
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG...
Läs mer »
05 feb, 2024 08:30
Regulatory
Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth...
Läs mer »

Prenumeration