News

Read the latest news from Webrock and our portfolio companies. For more updates, please follow us on Linkedin.

Latest news

13 jun, 2024 00:28
Webrock Ventures' portfolio company Qred Brasil (qred.com.br), part of Webrock’s business area Brazil Finance Group, reached a significant milestone...
Read more »
13 jun, 2024 00:28
Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil (qred.com.br), en del av Webrocks affärsområde Brazil Finance Group, uppnådde under maj...
Read more »
12 jun, 2024 20:59
Webrock Ventures AB (”Webrock”) har idag undertecknat ett erbjudande om att delta i ett aktieutbyte, vilket gör det möjligt för...
Read more »
12 jun, 2024 20:59
Webrock Ventures AB (“Webrock”) has today signed an offer letter to take part in a share exchange whereby Webrock may redeem all or part of...
Read more »
23 maj, 2024 15:44
Webrock Ventures AB, reg.no 559130-4406, today held its Annual General Meeting. The Annual General Meeting of Webrock Ventures passed the following resolutions...
Read more »
23 maj, 2024 15:44
Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, har idag hållit årsstämma. Årsstämman i Webrock Ventures AB fattade bland annat följande...
Read more »
08 maj, 2024 08:00
Key events during the quarter Net asset value Financial result Webrock Ventures CEO, Joakim Pops, comments: “In the first quarter, Webrock Ventures...
Read more »
26 apr, 2024 14:45
Webrock Ventures AB today publishes its Annual Report for the financial year 2023. The Annual Report is attached to this press release and made available...
Read more »
26 apr, 2024 14:45
Webrock Ventures AB publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande...
Read more »

Get in touch

Do you want to learn more about Webrock Ventures? Please reach out to our Stockholm or São Paulo office.

Läs mer om oss