Webrock Ventures publicerar årsredovisning för 2023

Webrock Ventures AB publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.webrockventures.com/financial-reports/.

”Måndagen den 5 februari 2024 noterades Webrock Ventures på Nasdaq First North Growth Market. Detta avgörande ögonblick markerar en milstolpe i vårt bolags historia och understryker vårt åtagande av att leverera bestående värden till våra aktieägare. Att leda Webrock sedan det grundades 2018 har varit en ära. Tillsammans med ett starkt team, partners och investerare har vi noggrant följt vår unika affärsmodell i Sverige och i Brasilien. Genom ihärdigt engagemang har vi stärkt vår position och vårt varumärke och lagt en solid grund för långsiktig tillväxt och framgång.”, kommenterar Joakim Pops i VD-ordet

Kontakter
Joakim Pops, VD
Telefon: +46 70 713 81 00
Email: joakim@webrockventures.com

Om Webrock Ventures
Webrock Ventures grundades 2018 och är en venture studio som startar och bygger företag i Brasilien i samarbete med framgångsrika svenska techföretag. Brasilien har över 215 miljoner människor och är en av världens största ekonomier och befolkningen är av de mest digitalt engagerade i världen. Webrock nyttjar etablerade svenska företags beprövade affärsmodeller och teknik för att få ett försprång i Brasiliens snabbt växande digitala industri som mognar senare än i Sverige. Genom att sammanföra affärsidéer, kapital, resurser och talang, fungerar Webrock som en medgrundare och bygger tillväxtföretag från grunden. Med en ägarandel på 35-60 procent i sina portföljbolag säkerställer Webrock ett betydande värde för en begränsad initial investering. Bolagets aktie WRV är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, vänligen besök: https://webrockventures.com/

Share this on Linkedin