Webrock Ventures portföljbolag FinanZero får media-for-equity-investering på 40 mkr

Stockholm/São Paulo, 5 mars 2024: Webrock Ventures portföljbolag FinanZero (finanzero.com.br), Brasiliens största marknadsplats för lån, offentliggör idag en media-for-equity-investering till ett värde av 40 mkr från 4Equity, ett investmentbolag som erbjuder premiumannonsering i utbyte mot aktier. Transaktionen genomfördes till samma värdering som i FinanZeros senaste runda och gör 4Equity till minoritetsägare i FinanZero.

FinanZero grundades 2016 av de svenska entreprenörerna Olle Widén och Kristian Jacobsson, tillsammans med Webrock Ventures, www.webrockventures.com. Totalt har FinanZero tagit in 29 MUSD i externt kapital.

Partnerskapet med 4Equity kommer att bidra till FinanZeros tillväxtresa och tillföra bolaget betydande marknadsföringsresurser under 2024.

4Equity, www.4equity.com.br är Latinamerikas första media-for-equity-fond och bolagets erbjudande täcker TV, programmatisk annonsering, influencers, podcasts och utomhusmedia genom samarbeten med marknadsledande aktörer såsom unicorn-värderade Quinto Andar och Azos.

Under 2023 har FinanZero utvecklat och diversifierat sin portföljstrategi och ökat fokus på säkerställda lån med säkerheter såsom fastigheter samt fordon med räntevillkor som möjliggör effektiv skuldreducering.

Under tredje kvartalet 2023 utgjorde utgjorde bil- och bostadslån 57 procent av den totala lånevolymen för FinanZeros kunder jämfört med 35 procent under samma period föregående år.

Olle Widén, FinanZeros VD och medgrundare: “Partnerskapet med 4Equity kommer att vara av stort värde för vår tillväxtstrategi framåt. Under de senaste månaderna har vi förberett teamet och vår plattform för en skarp acceleration av vårt erbjudande under 2024 då förutsättningarna för låntagare i Brasilien kommer att förbättras avsevärt.”

I Brasilien pågår just nu en process där landets centralbank förväntas sänka räntenivåerna och skapa mer fördelaktiga förutsättningar för låntagare. Ett sådant utfall förväntas ha en positiv effekt på expansionen av FinanZeros låneerbjudande.

Genom Finanzeros plattform kan låntagare få tillgång till låneerbjudanden från över 70 långivare, vilka inkluderar såväl traditionella storbanker som nya digitala banker. Till dags dato har företaget möjliggjort lånevolymer på 1.4 miljarder brasilianska reais, motsvarande ca 3 mdr sek.

Om Finanzero
Finanzero grundades i Brasilien 2016 av de svenska entreprenörerna Olle Widén och Kristian Jacobsson tillsammans med den svensk-brasilianska venture studion Webrock Ventures. Företaget har en personalstyrka på 65 personer och har sitt huvudkontor i São Paulo. Företagets ägare inkluderar bland andra Webrock Ventures, VEF och Dunross & Co.

Share this on Linkedin