Webrock Ventures publishes Annual Report for 2023

Webrock Ventures AB today publishes its Annual Report for the financial year 2023. The Annual Report is attached to this press release and made available (in Swedish) on the Company’s website: www.webrockventures.com/financial-reports/. ”On Monday, 5 February 2024, Webrock Ventures was listed on the Nasdaq First North Growth Market. This moment marks a significant milestone in […]

Webrock Ventures publicerar årsredovisning för 2023

Webrock Ventures AB publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.webrockventures.com/financial-reports/. ”Måndagen den 5 februari 2024 noterades Webrock Ventures på Nasdaq First North Growth Market. Detta avgörande ögonblick markerar en milstolpe i vårt bolags historia och understryker vårt åtagande av att leverera bestående värden till […]