Notice of exercise of Over-Allotment Option and end of stabilisation period

Pareto Securities AB (“Pareto Securities”), acting as stabilisation manager, notifies that the overallotment option has been exercised with respect to 383,727 shares in Webrock Ventures AB’s (publ) (”Webrock” or the ”Company”) shares traded on Nasdaq First North Growth Market. The stabilisation period has now ended and no further stabilisation actions will be carried out. As […]

Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”), i sin roll som stabiliseringsmanager, meddelar att övertilldelningsoptionen utnyttjats avseende 383 727 aktier i Webrock Ventures AB:s (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Som meddelades den 29 januari 2024 i samband med […]

Stabilisation notice

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE ”IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE. Pareto […]

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pareto […]