Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pareto […]

Stabilisation notice

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE ”IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE. Pareto […]

Första dag för handel i Webrock Ventures aktier på Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleds idag under kortnamnet ”WRV”. Som tidigare meddelats har Webrock genomfört en riktad emission i samband med noteringen, med stort intresse bland svenska och internationella kvalificerade investerare samt bland retail-investerare i Sverige. RådgivarePareto Securities är Sole […]

First day of trading in Webrock Ventures shares on Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” or the ”Company”) announces that trading in its shares on Nasdaq First North Growth Market commences today under the ticker “WRV”. As previously announced, Webrock has made a private placement of shares in connection with the listing, with strong interest from Swedish and international qualified investors as well as from […]

Webrock erhåller slutgiltigt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och publicerar bolagsbeskrivning

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) har erhållit slutgiltigt godkännande av ansökan om notering av Webrocks aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Första dag för handel i Bolagets aktie är den 5 februari 2024. Bolaget har publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav. Som […]

Webrock announces outcome of a capital raise through a private placement in connection with a subsequent listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” or the ”Company”) announces the outcome of an offering of the Company’s shares in connection with the contemplated listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market (the ”Listing”). The capital raise, which consisted of an offering to qualified investors and persons with a minimum investment amount of […]

Webrock offentliggör utfall i kapitalanskaffning genom en riktad emission i samband med efterföljande notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av ett erbjudande av Bolagets aktier som görs i samband med den planerade notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Kapitalanskaffningen, som bestod av ett erbjudande till dels s.k. kvalificerade investerare samt personer med lägsta investeringsbelopp om 100 000 EUR (motsvarande […]

Webrock Ventures och Qred bildar bolaget Brazil Finance Group och offentliggör kapitalanskaffning om 25 miljoner i det nya bolaget för att öka expansionstakten på den brasilianska kreditmarknaden.

Parterna offentliggör idag att man samlar sina brasilianska kreditverksamheter i det nya bolaget Brazil Finance Group. I samband med bildandet har den nya koncernen säkrat 25 MSEK i finansiering från bland andra Atlant Fonder. Kapitalanskaffningen och inrättandet av en koncernstruktur återspeglar gruppens ökade fokus på den lukrativa brasilianska kreditmarknaden. Brazil Finance Group består i dagsläget […]

Latin America Digital Transformation Report 2023

Discover the key highlights from the Atlantico Digital Transformation Report 2023: ”Latin America: The Engine of the World.” ➤ Latin America’s young population set to peak in 2050, offering a dynamic market. ➤ Brazil’s internet access surged from 49% (2012) to 84% (2022) ➤ Brazil leads with 9 hours/day spent online, indicating a tech-savvy market. […]