Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil säkrar 54 MSEK för utlåning till små och medelstora företag

Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil (qred.com.br), en del av Webrocks affärsområde Brazil Finance Group, uppnådde under maj 2024 en viktig milstolpe genom att säkra 54 MSEK från en brasiliansk institutionell investerare. Likviden är avsedd att användas för utlåning till små och medelstora företag i Brasilien. ‘’Qred Brasils framgångsrika finansieringsrunda möjliggör ökad expansionstakt och bekräftar bolagets […]

Webrock Ventures’ portfolio company Qred Brasil secures SEK 54 million dedicated to bolster new SME loan origination efforts

Webrock Ventures’ portfolio company Qred Brasil (qred.com.br), part of Webrock’s business area Brazil Finance Group, reached a significant milestone by securing SEK 54 million from a Brazilian institutional investor in May 2024. This capital injection is solely dedicated to bolster new loan origination efforts to small and medium-sized businesses in Brazil. ”Qred Brasil’s successful funding […]

Webrock Ventures AB tillkännager strategisk transaktion avseende aktier i Vivabem Brasil AB

Webrock Ventures AB (”Webrock”) har idag undertecknat ett erbjudande om att delta i ett aktieutbyte, vilket gör det möjligt för Webrock att lösa in alla eller delar av sina aktier i portföljbolaget Cardo Health AB (”Cardo”) i utbyte mot aktier i det AI-drivna digitala hälsobolaget Vivabem Brasil AB (”Vibe”), ett partnerbolag till Cardo (”Transaktionen”). Genom […]

Kommuniké från årsstämman i Webrock Ventures AB

Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, har idag hållit årsstämma. Årsstämman i Webrock Ventures AB fattade bland annat följande beslut. Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.webrockventures.com. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023 och de personer […]

Bulletin from the Annual General Meeting of Webrock Ventures AB

Webrock Ventures AB, reg.no 559130-4406, today held its Annual General Meeting. The Annual General Meeting of Webrock Ventures passed the following resolutions among others. The notice to the Annual General Meeting and complete proposals for resolutions are available at the company’s website, www.webrockventures.com. Approval of the income statement and the balance sheet and discharge from […]

Webrock Ventures Interim Report Q1 2024

Key events during the quarter Webrock successfully closed a SEK 76,8 million private placement at a pre-money valuation of SEK 301 million. On February 5, Webrock successfully debuted on the NASDAQ First North Growth Market under the ticker “WRV”. In February, Webrock made an investment of SEK 8,0 million in Chalinga as a follow-on investment. […]

Webrock Ventures publicerar årsredovisning för 2023

Webrock Ventures AB publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.webrockventures.com/financial-reports/. ”Måndagen den 5 februari 2024 noterades Webrock Ventures på Nasdaq First North Growth Market. Detta avgörande ögonblick markerar en milstolpe i vårt bolags historia och understryker vårt åtagande av att leverera bestående värden till […]

Webrock Ventures publishes Annual Report for 2023

Webrock Ventures AB today publishes its Annual Report for the financial year 2023. The Annual Report is attached to this press release and made available (in Swedish) on the Company’s website: www.webrockventures.com/financial-reports/. ”On Monday, 5 February 2024, Webrock Ventures was listed on the Nasdaq First North Growth Market. This moment marks a significant milestone in […]

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN WEBROCK VENTURES AB

The shareholders in Webrock Ventures AB, reg. no. 559130-4406, are hereby given notice to attend the annual general meeting to be held on 23 May 2024 at 15:00 CEST at Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 in Stockholm. Right to participate and notice of participationA shareholder who wishes to participate at the annual general meeting must: be […]