Webrock Ventures AB tillkännager strategisk transaktion avseende aktier i Vivabem Brasil AB

Webrock Ventures AB (”Webrock”) har idag undertecknat ett erbjudande om att delta i ett aktieutbyte, vilket gör det möjligt för Webrock att lösa in alla eller delar av sina aktier i portföljbolaget Cardo Health AB (”Cardo”) i utbyte mot aktier i det AI-drivna digitala hälsobolaget Vivabem Brasil AB (”Vibe”), ett partnerbolag till Cardo (”Transaktionen”). Genom […]

Bulletin from the Annual General Meeting of Webrock Ventures AB

Webrock Ventures AB, reg.no 559130-4406, today held its Annual General Meeting. The Annual General Meeting of Webrock Ventures passed the following resolutions among others. The notice to the Annual General Meeting and complete proposals for resolutions are available at the company’s website, www.webrockventures.com. Approval of the income statement and the balance sheet and discharge from […]

Kommuniké från årsstämman i Webrock Ventures AB

Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, har idag hållit årsstämma. Årsstämman i Webrock Ventures AB fattade bland annat följande beslut. Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.webrockventures.com. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023 och de personer […]

Webrock Ventures Interim Report Q1 2024

Key events during the quarter Webrock successfully closed a SEK 76,8 million private placement at a pre-money valuation of SEK 301 million. On February 5, Webrock successfully debuted on the NASDAQ First North Growth Market under the ticker “WRV”. In February, Webrock made an investment of SEK 8,0 million in Chalinga as a follow-on investment. […]

Webrock Ventures publishes Annual Report for 2023

Webrock Ventures AB today publishes its Annual Report for the financial year 2023. The Annual Report is attached to this press release and made available (in Swedish) on the Company’s website: www.webrockventures.com/financial-reports/. ”On Monday, 5 February 2024, Webrock Ventures was listed on the Nasdaq First North Growth Market. This moment marks a significant milestone in […]

Webrock Ventures publicerar årsredovisning för 2023

Webrock Ventures AB publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.webrockventures.com/financial-reports/. ”Måndagen den 5 februari 2024 noterades Webrock Ventures på Nasdaq First North Growth Market. Detta avgörande ögonblick markerar en milstolpe i vårt bolags historia och understryker vårt åtagande av att leverera bestående värden till […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBROCK VENTURES AB

Aktieägarna i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2024 klockan 15.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Rätt att delta och anmälanRätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2024. dels anmält sig […]

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN WEBROCK VENTURES AB

The shareholders in Webrock Ventures AB, reg. no. 559130-4406, are hereby given notice to attend the annual general meeting to be held on 23 May 2024 at 15:00 CEST at Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 in Stockholm. Right to participate and notice of participationA shareholder who wishes to participate at the annual general meeting must: be […]

Webrock Ventures publishes Year-End Report 2023

Financial Position The Net Asset Value (NAV) amounted to SEK 578.0 million (722.3), corresponding to SEK 34.3 per share (42.9), which represents a decrease of -20.0% per share during the period October-December 2023. The period October-December 2023 Change in value of financial assets amounted to SEK -40.2 million (-367.4) Investments during the period amounted to […]