Webrock Ventures AB tillkännager strategisk transaktion avseende aktier i Vivabem Brasil AB

Webrock Ventures AB (”Webrock”) har idag undertecknat ett erbjudande om att delta i ett aktieutbyte, vilket gör det möjligt för Webrock att lösa in alla eller delar av sina aktier i portföljbolaget Cardo Health AB (”Cardo”) i utbyte mot aktier i det AI-drivna digitala hälsobolaget Vivabem Brasil AB (”Vibe”), ett partnerbolag till Cardo (”Transaktionen”). Genom […]

Webrock Ventures Interim Report Q1 2024

Key events during the quarter Webrock successfully closed a SEK 76,8 million private placement at a pre-money valuation of SEK 301 million. On February 5, Webrock successfully debuted on the NASDAQ First North Growth Market under the ticker “WRV”. In February, Webrock made an investment of SEK 8,0 million in Chalinga as a follow-on investment. […]

Webrock Ventures publishes Year-End Report 2023

Financial Position The Net Asset Value (NAV) amounted to SEK 578.0 million (722.3), corresponding to SEK 34.3 per share (42.9), which represents a decrease of -20.0% per share during the period October-December 2023. The period October-December 2023 Change in value of financial assets amounted to SEK -40.2 million (-367.4) Investments during the period amounted to […]

Notice of exercise of Over-Allotment Option and end of stabilisation period

Pareto Securities AB (“Pareto Securities”), acting as stabilisation manager, notifies that the overallotment option has been exercised with respect to 383,727 shares in Webrock Ventures AB’s (publ) (”Webrock” or the ”Company”) shares traded on Nasdaq First North Growth Market. The stabilisation period has now ended and no further stabilisation actions will be carried out. As […]

Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsåtgärder

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”), i sin roll som stabiliseringsmanager, meddelar att övertilldelningsoptionen utnyttjats avseende 383 727 aktier i Webrock Ventures AB:s (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Som meddelades den 29 januari 2024 i samband med […]

Stabilisation notice

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE ”IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE. Pareto […]

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pareto […]

Webrock offentliggör utfall i kapitalanskaffning genom en riktad emission i samband med efterföljande notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av ett erbjudande av Bolagets aktier som görs i samband med den planerade notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Kapitalanskaffningen, som bestod av ett erbjudande till dels s.k. kvalificerade investerare samt personer med lägsta investeringsbelopp om 100 000 EUR (motsvarande […]

Webrock announces outcome of a capital raise through a private placement in connection with a subsequent listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” or the ”Company”) announces the outcome of an offering of the Company’s shares in connection with the contemplated listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market (the ”Listing”). The capital raise, which consisted of an offering to qualified investors and persons with a minimum investment amount of […]