Stabilisation notice

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE ”IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE. Pareto […]

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Pareto […]

Webrock offentliggör utfall i kapitalanskaffning genom en riktad emission i samband med efterföljande notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av ett erbjudande av Bolagets aktier som görs i samband med den planerade notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Kapitalanskaffningen, som bestod av ett erbjudande till dels s.k. kvalificerade investerare samt personer med lägsta investeringsbelopp om 100 000 EUR (motsvarande […]

Webrock announces outcome of a capital raise through a private placement in connection with a subsequent listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” or the ”Company”) announces the outcome of an offering of the Company’s shares in connection with the contemplated listing of the Company’s shares on Nasdaq First North Growth Market (the ”Listing”). The capital raise, which consisted of an offering to qualified investors and persons with a minimum investment amount of […]