Webrock Ventures’ portfolio company Qred Brasil secures SEK 54 million dedicated to bolster new SME loan origination efforts

Webrock Ventures’ portfolio company Qred Brasil (qred.com.br), part of Webrock’s business area Brazil Finance Group, reached a significant milestone by securing SEK 54 million from a Brazilian institutional investor in May 2024. This capital injection is solely dedicated to bolster new loan origination efforts to small and medium-sized businesses in Brazil. ”Qred Brasil’s successful funding […]

Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil säkrar 54 MSEK för utlåning till små och medelstora företag

Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil (qred.com.br), en del av Webrocks affärsområde Brazil Finance Group, uppnådde under maj 2024 en viktig milstolpe genom att säkra 54 MSEK från en brasiliansk institutionell investerare. Likviden är avsedd att användas för utlåning till små och medelstora företag i Brasilien. ‘’Qred Brasils framgångsrika finansieringsrunda möjliggör ökad expansionstakt och bekräftar bolagets […]

Webrock Ventures AB tillkännager strategisk transaktion avseende aktier i Vivabem Brasil AB

Webrock Ventures AB (”Webrock”) har idag undertecknat ett erbjudande om att delta i ett aktieutbyte, vilket gör det möjligt för Webrock att lösa in alla eller delar av sina aktier i portföljbolaget Cardo Health AB (”Cardo”) i utbyte mot aktier i det AI-drivna digitala hälsobolaget Vivabem Brasil AB (”Vibe”), ett partnerbolag till Cardo (”Transaktionen”). Genom […]

Bulletin from the Annual General Meeting of Webrock Ventures AB

Webrock Ventures AB, reg.no 559130-4406, today held its Annual General Meeting. The Annual General Meeting of Webrock Ventures passed the following resolutions among others. The notice to the Annual General Meeting and complete proposals for resolutions are available at the company’s website, www.webrockventures.com. Approval of the income statement and the balance sheet and discharge from […]

Kommuniké från årsstämman i Webrock Ventures AB

Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, har idag hållit årsstämma. Årsstämman i Webrock Ventures AB fattade bland annat följande beslut. Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.webrockventures.com. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023 och de personer […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBROCK VENTURES AB

Aktieägarna i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2024 klockan 15.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Rätt att delta och anmälanRätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2024. dels anmält sig […]

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN WEBROCK VENTURES AB

The shareholders in Webrock Ventures AB, reg. no. 559130-4406, are hereby given notice to attend the annual general meeting to be held on 23 May 2024 at 15:00 CEST at Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 in Stockholm. Right to participate and notice of participationA shareholder who wishes to participate at the annual general meeting must: be […]

Webrock Ventures portföljbolag FinanZero får media-for-equity-investering på 40 mkr

Stockholm/São Paulo, 5 mars 2024: Webrock Ventures portföljbolag FinanZero (finanzero.com.br), Brasiliens största marknadsplats för lån, offentliggör idag en media-for-equity-investering till ett värde av 40 mkr från 4Equity, ett investmentbolag som erbjuder premiumannonsering i utbyte mot aktier. Transaktionen genomfördes till samma värdering som i FinanZeros senaste runda och gör 4Equity till minoritetsägare i FinanZero. FinanZero grundades […]

Webrock Venture’s portfolio company FinanZero announces 4 million USD media-for-equity deal

05.03.24, São Paulo, Brazil: Webrock Venture’s portfolio company FinanZero (finanzero.com.br), the leading online credit marketplace in Brazil, announces today that it has secured a media-for-equity deal of 4 million USD with 4Equity, an investment manager that gives startups the option to exchange equity for access to premium advertising space. The transaction gives 4Equity a minority […]