Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil säkrar 54 MSEK för utlåning till små och medelstora företag

Webrock Ventures portföljbolag Qred Brasil (qred.com.br), en del av Webrocks affärsområde Brazil Finance Group, uppnådde under maj 2024 en viktig milstolpe genom att säkra 54 MSEK från en brasiliansk institutionell investerare. Likviden är avsedd att användas för utlåning till små och medelstora företag i Brasilien. ‘’Qred Brasils framgångsrika finansieringsrunda möjliggör ökad expansionstakt och bekräftar bolagets […]

Webrock Ventures’ portfolio company Qred Brasil secures SEK 54 million dedicated to bolster new SME loan origination efforts

Webrock Ventures’ portfolio company Qred Brasil (qred.com.br), part of Webrock’s business area Brazil Finance Group, reached a significant milestone by securing SEK 54 million from a Brazilian institutional investor in May 2024. This capital injection is solely dedicated to bolster new loan origination efforts to small and medium-sized businesses in Brazil. ”Qred Brasil’s successful funding […]

Webrock Ventures AB tillkännager strategisk transaktion avseende aktier i Vivabem Brasil AB

Webrock Ventures AB (”Webrock”) har idag undertecknat ett erbjudande om att delta i ett aktieutbyte, vilket gör det möjligt för Webrock att lösa in alla eller delar av sina aktier i portföljbolaget Cardo Health AB (”Cardo”) i utbyte mot aktier i det AI-drivna digitala hälsobolaget Vivabem Brasil AB (”Vibe”), ett partnerbolag till Cardo (”Transaktionen”). Genom […]

Webrock Venture’s portfolio company FinanZero announces 4 million USD media-for-equity deal

05.03.24, São Paulo, Brazil: Webrock Venture’s portfolio company FinanZero (finanzero.com.br), the leading online credit marketplace in Brazil, announces today that it has secured a media-for-equity deal of 4 million USD with 4Equity, an investment manager that gives startups the option to exchange equity for access to premium advertising space. The transaction gives 4Equity a minority […]

Webrock Ventures portföljbolag FinanZero får media-for-equity-investering på 40 mkr

Stockholm/São Paulo, 5 mars 2024: Webrock Ventures portföljbolag FinanZero (finanzero.com.br), Brasiliens största marknadsplats för lån, offentliggör idag en media-for-equity-investering till ett värde av 40 mkr från 4Equity, ett investmentbolag som erbjuder premiumannonsering i utbyte mot aktier. Transaktionen genomfördes till samma värdering som i FinanZeros senaste runda och gör 4Equity till minoritetsägare i FinanZero. FinanZero grundades […]

First day of trading in Webrock Ventures shares on Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” or the ”Company”) announces that trading in its shares on Nasdaq First North Growth Market commences today under the ticker “WRV”. As previously announced, Webrock has made a private placement of shares in connection with the listing, with strong interest from Swedish and international qualified investors as well as from […]

Första dag för handel i Webrock Ventures aktier på Nasdaq First North Growth Market

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleds idag under kortnamnet ”WRV”. Som tidigare meddelats har Webrock genomfört en riktad emission i samband med noteringen, med stort intresse bland svenska och internationella kvalificerade investerare samt bland retail-investerare i Sverige. RådgivarePareto Securities är Sole […]

Webrock erhåller slutgiltigt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och publicerar bolagsbeskrivning

Webrock Ventures AB (publ) (”Webrock” eller ”Bolaget”) har erhållit slutgiltigt godkännande av ansökan om notering av Webrocks aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”). Första dag för handel i Bolagets aktie är den 5 februari 2024. Bolaget har publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav. Som […]