Webrock Ventures och Qred bildar bolaget Brazil Finance Group och offentliggör kapitalanskaffning om 25 miljoner i det nya bolaget för att öka expansionstakten på den brasilianska kreditmarknaden.

Parterna offentliggör idag att man samlar sina brasilianska kreditverksamheter i det nya bolaget Brazil Finance Group. I samband med bildandet har den nya koncernen säkrat 25 MSEK i finansiering från bland andra Atlant Fonder. Kapitalanskaffningen och inrättandet av en koncernstruktur återspeglar gruppens ökade fokus på den lukrativa brasilianska kreditmarknaden. Brazil Finance Group består i dagsläget […]