Rättelse: Felaktig information om kallelse till extra bolagsstämma publicerad i Svenska Dagbladet den 24 oktober 2023

Den 24 oktober 2023 publicerades i Svenska Dagbladet en felaktig kallelse till extra bolagsstämma i Webrock Ventures AB (publ). Det är ingen bolagsstämma den 7 november 2023 och vi ber er bortse från den felaktiga kallelsen.

Dela artikeln på Linkedin