Nytt datum för bolagsstämma i Webrock Ventures AB (publ)

Kallelsen som offentliggjordes på Webrock Ventures AB (publ):s hemsida den 6 november 2023 och iPost- och Inrikes Tidningar den 8 november 2023 återkallas eftersom kallelseannonsen inte varit korrektinförd i Svenska Dagbladet. Ny dag för stämma är den 23 november 2023. Uppdaterad kallelse följernedan. Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Webrock Ventures AB (publ) Aktieägarna i […]